Адреса  _________________________________

Особовий рахунок ________________________

П.І.Б. ___________________________________

 

Шановний отримувач субсидії! 

Для своєчасного отримання коштів субсидії у зв’язку зі змінами чинного законодавства ККП «Маріупольтепломережа» повідомляє Вас 

про необхідність підписання нижче наведеної згоди.

________________________________________

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

                                                                     (П. І. Б.)

(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №____________, 

РНОКПП ________________________________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду ККП «Маріупольтепломережа» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, передачі даних третій особі з метою отримання коштів нарахованих пільг та субсидій, а також використовувати в моїх інтересах згідно з Постановою КМУ від 04.03.2002 р. № 256 зі змінами.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

 

«____» ____________ 20___ року, (____________________) 

                                                                      (підпис)

 

 

Після заповнення, згоду у триденний термін необхідно надіслати поштою 

або принести на абонентську дільницю ККП «Маріупольтепломережа», 

або узгодити за телефоном дату та час виходу до Вас співробітника. 

Звертаємо Вашу увагу, що додатково співробітниками буде проводитися збір вищевказаної інформації у вечірній час та у вихідні дні.

Адреси абонентських ділянок:

Центральний район, вул. Купріна, 9А тел. 51-12-07, 51-12-84, 067-640-33-43

Приморський район, пр. Будівельників, 39 тел. 37-10-86, 067-640-30-11

Кальміуський район, пр. Нікопольський, 139 тел. 067-640-31-30

Лівобережний район, вул. Пашковського, 5 тел. 067-640-36-16

 

Увага! У разі ненадання у встановлений термін заповненої згоди, фінансування субсидії ККП «Маріупольтепломережа»  буде припинено.

 

Завантажити згоду