Пунктом 4.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – Процедура), затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 529, передбачено, що зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливаютьабоможутьвплинути на результатидіяльностівиконавцяпослуг, а саме, змінапротягом строку діїтарифівобсягуокремихвитрат, пов'язанихізнаданнямпослугцентралізованогоопалення та централізованогопостачаннягарячої води, з причин, які не залежатьвідвиконавцяпослуг, зокремазбільшенняабозменшення ставок податків і зборів, розмірівмінімальноїзаробітної плати, орендної плати та амортизаційнихвідрахувань, підвищенняабозниженняцін і тарифів на паливно-енергетичні та іншіматеріальніресурси (у разі таких змінможепроводитисяперерахуваннятарифів шляхом коригуваннялише тих складовихчастинструктуритарифів, за якимивідбулисяцінові зміни в бікзбільшенняабозменшення), якщоце в сукупностіпризводить до змінитарифівбільшеніж на 2 % відустановленногорівня.

          ККП «Маріупольтепломережа» має намір звернутися до НКРЕКП із заявами з відповідними комплектами документів щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для категорій споживачів за вимогами Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965 (далі – Порядок) та Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №528, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №993/29123 (далі – Процедура №528) та Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №529, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №992/2912 (далі – Процедура №529).

На даний час на підприємствідіютьтарифи на тепловуенергію:

• для потреб населення, затвердженіПостановою НКРЕКП № 1101 від 09.06.2016, введені в дію з  01.07.2016 року;

    • для потреб бюджетнихустанов, затвердженіПостановою НКРЕП №2439 від 29.12.2016року, введені в дію з 13.01.2017року;

    • для потреб іншихспоживачів, затвердженіПостановою НКРЕП №151 від01.02.2017р.,введені в дію з 24.02.2017року.

          У зв’язку зі зміною цін на електроенергію, водопостачання та водовідведення для технологічних потреб (в  діючих тарифах на теплову енергіюзакладені ціни на воду ще 2012 року), ростом ціни на воду для гарячого водопостачання, ростом заробітної плати,застосування до ціни на постачання природного газу виробникам тепловоїенергії для потреб бюджетних установ коефіцієнту 1,6 ККП «Маріупольтепломережа» було визначено тарифи на теплову енергію шляхом коригування окремих складових тарифів для потреб всіх категорій споживачів.

          Підприємством проведено розрахунок витрат на паливо (газ) по ціні 8639,90грн/1000мдля виробництва теплової енергії для бюджетних установ (в діючому тарифі - 5674,70 грн/1000м без ПДВ; рост на 52.3%) та інших споживачів ( в діючому тарифі –7822,70грн./1000м; рост  на 10,4%) згідно п.13 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого Постановою КМУ від 22.03.2017р. №187, де визначено, що з 1 квітня 2017 року НАК «НафтогазУкраїни» здійснює продаж/постачання природного газу для виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню… за ціною, що становить 4942,00 грн. за 1000м(без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу…), під час постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб релігійних організацій до ціниз астосовується коефіцієнт 0,5, тобто ціна становитиме 4942,00*0,5=2471,00 грн. за 1000м, а для всіх інших споживачів (у тому числі бюджетних ) – до ціни застосовується коефіцієнт 1,6, тобто ціна становитиме 4942,00*1,6=7907,20 грн. за 1000м. Ціна за транспортування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ «Укртрансгаз» - 161,10грн/1000мбез ПДВ – без змін; ціна на послуги розподілу природного газу ПАТ «Маріупольгаз» -571,60грн/1000м без ПДВ – без змін.

           Відповіднодо  постанови НКРЕКП від 24.04.2017 №538 "Про ринковеформуванняроздрібнихтарифів на електроенергію, щовідпускається для кожного класуспоживачів, крімнаселення, на територіїУкраїни" встановлено з серпнямісяцятарифи на електроенергію для промислових та прирівняних до них споживачів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» для 2 класунапруги 1,93594грн. за 1кВт*год без ПДВ. Врахований тариф на електроенергію у діючих тарифах на тепловуенергію для населення- 2кл. напруги– 1,8225 грн.за 1кВт.год.,тобтопідвищується на 6,2%; для бюджетних, інших ірелігійнихспоживачів- 2кл. напруги-1,9699 грн./кВт.год. тобтознижується на 1,7%, що і враховано в поданомурозрахунку на коригуваннятарифів на тепловуенергію.

           Згідно до Постанови НКРЕКП від 19.08.2016р. №1437 для комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління ВКГ» встановлено тариф на холодну воду 8,30грн./м  без ПДВ та водовідведення 3,53грн./м  без ПДВ. У діючих тарифах на теплову енергію враховано тариф на водопостачання – 1,84 грн/мᵌ (рост – 351,1%) і водовідведення - 0,90 грн/мᵌ без ПДВ (рост - 292,2%), у діючих тарифах на послугу з постачання гарячої води враховано ціну на холодну воду 7,95 грн./мᵌ без ПДВ (рост – 4,4%) , що і враховано при коригуванні тарифів на теплову енергію та послугу ГВП для всіх категорій споживачів.

         В діючих тарифах фонд оплати працірозрахований відмінімальноїзарплати в розмірі 1491,67 грн/місяць. З 01.01.2017 року набувчинності Закон Українивід 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїни», яким внесено суттєвізміни до законодавства з праці, насамперед до Закону України «Про оплату праці», згідно до якихмінімальнийпосадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншомувідпрожитковогомінімуму, встановленого для працездатнихосіб.

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017рік» встановлено: «прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі - 19,34 гривні».

Прийнята нова Галузева Угода на 2017-2018 р.р., яка підвищує соціальні гарантії працівників та визначає коефіцієнт співвідношення за видами робіт мінімальної тарифної ставки робітника І розряду. Так, зокрема, співвідношення за видами робіт мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з експлуатації обладнання котелень, теплових мереж до встановленої мінімальної тарифної ставки робітника І розряду в розмірі 1,58, замість діючої до 01.01.2016р. 1,42, але, у звя’зку з тим, що відповідний коефіцієнт застосовується не для всіх категорій працівників, середнє зростання коєфіцієнтів склало 12,6% і відповідні зміни внесені до Колективного договору ККП «Маріупольтепломережа».

За червеньмісяць 2017 року середня зарплата по промисловості у Донецькій областісклала 8515,00 грн. (за данимиофіційного сайту Управління статистики у Донецькій області), а всього у Донецькій області 8144,00 грн.

З врахуваннямвищевикладеного проводиться коригуваннявитрат на оплату праці і ЄСВ на 29,9% для всіхкатегорійспоживачів.

Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати призвів до відтоку в першу чергу кваліфікованих робітничих кадрів. Так з підприємство звільнилась велика кількість газоелектрозварників, слюсарів з ремонту котельного устаткування та теплових мереж (працездатного віку), оскільки рівень заробітної плати на підприємстві не конкурентоздатний на ринку праці. Подані оголошення про вакансії на рівень фактичної зарплати не дали жодних результатів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю.

 

показники

Одиниці виміру

діючий тариф

проектний тариф

відхилення   (+) рост             

% до діючого

ТАРИФИ з ПДВ

Населення:

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

1 270,80

1 301,83

31,03

2,44

Послуга з централізованого опалення при наявності приладів обліку теплової енергії

грн/Гкал

1 284,83

318,12

33,29

2,59

Послуга з централізованого опалення при відсутності приладів обліку теплової енергії

грн/м2

30,69

31,50

0,81

2,64

Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників

грн/м3

73,67

74,91

1,24

1,68

Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників

грн/м3

79,46

80,74

1,28

1,61

Управителі багатоквартирних будинків:

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

1 270,80

1 301,83

31,03

2,44

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн/м3

71,92

73,86

1,94

2,70

Бюджетні організації:

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

1 374,49

856,78

482,29

35,09

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн/м3

77,00

101,10

24,10

31,30

Іншіспоживачі (крім населення):

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

1 772,53

   1  856,78

    84,25

  4,75

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн/м3

96,55

    101,10

    4,55

  4,71

 

 

 

 

 

 

Релігійні організації:

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

   815,58

    850,30

    34,72

  4,26

 

 

 

Информация

для потребителей, у которых установлены пломбы на системе централизованного отопления во встроенных нежилых помещения в многоквартирных домах

 

                Предприятие  «Мариупольтеплосеть» разъясняет, что вопрос отключения сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды в многоэтажных жилых домах регулируется:

1. «Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению…. горячему водоснабжению» утвержденными  постановлением  КМУ от 21.07.2005г. № 630.

2. «Порядком отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения», утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2005г. №4 (с изменениями, внесенными приказом Минжилкоммунхоза от 06.11.07 № 169),  которым не предусмотрено  отключение от централизованного отопления и горячего водоснабжения отдельных помещений в многоквартирном доме.

ККП «Мариупольтеплосеть» уведомляет потребителей, что ранее установленные пломбы  на системе централизованного отопления во встроенных нежилых помещениях расположенных в многоквартирных домах  не  действительны с 15.10.2016г. согласно  списку:

 

На многочисленные обращения потребителей относительно возможности отключения от системы централизованного отопления и горячего водоснабжения, ККП «Мариупольтеплосеть» разъясняет, что вопрос отключения сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды в многоэтажных жилых домах регулируется Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водовод ведения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.05 № 630, и Порядком отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения (дачи - Порядок), который утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.05 №4 (с изменениями, внесенными приказом Минжилкоммунхоза от 06.11.07 № 169).

Согласно указанных актов при проектировании дома закладывается и способ теплоснабжения - централизованное теплоснабжение, в соответствии с требованиями соответствующих строительных норм по вопросам устройства системы отопления, все стояки и внутренние распределительные сети при проектировании гидравлически связаны для обеспечения стабильной работы системы отопления дома.

К техническому оборудованию дома относятся инженерные коммуникации и технические устройства, которые обеспечивают санитарно-гигиенические условия и безопасную эксплуатацию квартир (общие домовые сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, бойлерные и элеваторные узлы, оборудование противопожарной безопасности, вентиляционные каналы, лифты, центральные распределительные щиты электроснабжения, а также элементы благоустройства придомовой территории).

Система отопления относится к сантехническому оборудованию, владелец квартиры (помещения) не имеет права самовольно менять систему отопления и осуществлять отключение от сетей централизованного отопления.

Отопление является системой, которая гидравлически и теплотехнически объединяет все квартиры. Отключение отдельных квартир по стояку приводит к разбалансировке гидравлического режима работы внутридомовой системы отопления, перераспределению теплоносителя, что является причиной уменьшения подачи теплоносителя на другие стояки. То есть, если сам дом содержит 100% теплоты, то на каждую квартиру идет определенное количество теплоты, определенный процент. В случае же отключения одной квартиры от целостной взаимодействующей системы, другие жители квартир будут получать уже не 100% тепла от дома. Основное количество теплоты идет именно от целого дома, от его неотъемлемых частей - квартир, благодаря этому идет обратная отдача на все квартиры дома.

Порядок отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения определяет процедуру предоставления разрешения на отключение от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения (далее - ЦО и ГВС) отдельного жилого дома при отказе потребителей от ЦО и ГВС.

 

Внесенные в 2007 году изменения в Порядок отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения, утвержденный приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства украины от 22.11.05 №4, делают невозможным отключение от ЦО и ГВС отдельных квартир в многоквартирном доме и предусматривают возможность отключения от централизованного отопления и горячего водоснабжения дома в целом по решению общего собрания, по согласию всех собственников (уполномоченных лиц собственников) помещений в жилом доме.
Собственник помещения (потребитель, арендатор и тому подобное) не имеет права самовольно менять систему отопления и осуществлять отключение от сетей централизованного отопления. Переоборудование системы отопления приводит к разбалансировке внутридомовой системы отопления, которая относится к инженерной системе дома, принадлежащего жильцам на праве общей совместной собственности. Любое вмешательство в нее путем изменения гидравлического сопротивления ухудшает работу системы в целом, что является нарушение законных прав других совладельцев, предусмотренных Гражданским кодексом Украины. 

 

В квитанцию за услуги горячего водоснабжения в графу "Конечные показания счетчика" абонент вносит текущие показания водомера (если водомеров в квартире несколько, то их суммарные показания). В графе "Начальные показания счетчика" отображаются последние оплаченные абонентом показания. Разницу между конечными и начальными показаниями необходимо внести в графу "Объем потребления", умножить на действующий тариф, и внести полученную сумму в гривнах в графу "Оплата".

 

*в настоящее время, т.к. подача воды приостановлена, у абонентов, которые по каким-либо причинам не смогли или не успели оплатить потребленный расход воды есть возможность оплатить по старому тарифу 38,14 грн. за 1 м³. без полотенцесушителя, 41,13 грн. за 1 м³  при наличии полотенцесушителя.

После возобновления подачи, начисления будут производиться по новым тарифам 73,67 грн. за 1 м³. без полотенцесушителя, 79,46 грн. за 1 м³. при наличии полотенцесушителя.

В летний период квитанции за услуги центрального отопления для оплаты задолженности или внесения авансовых платежей в счет будущего отопительного сезона можно получить на абонентных участках нашего предприятия и произвести оплату тут же в кассе абонентного участка.

 

 

По вопросу начисления абонентам за услуги по поставке горячей воды в июле 2016 г.

 

1.                 Перерасчет по льготам: Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 319 от 27.04.2016г. «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины № 848 от 21.10.1995г.  «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг…» гражданам льготной категории, получающим субсидию на оплату услуг ЖКХ, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, в период ее получения не насчитываются.

Согласно информации, предоставленной районными управлениями социальной защиты населения о гражданах льготной категории, получающих субсидию, льготы были закрыты, и так как начисления за май 2016г. были произведены с учетом льгот, в июле 2016г. были произведены доначисления по горячей воде за май месяц в размере предоставленных в мае 2016г льгот.

Пример – квитанции за май и июль 2016г прилагаются.

 

 

2.                Начисления по показаниям приборов учета: абонентам, предоставившим показания водомеров в июле 2016 года, в связи с отсутствием горячего водоснабжения с 01.07.2016г., произведено начисление по тарифам, действующим до 01.07.2016г.

                                                                                         Герб Украины                                                                            

Во исполнение Закона Украины «Об особенностях доступа к информации в сферах снабжения электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения» и Приказа Министерства регионального развития и ЖКХ  Украины от 07.07.2011г №390 ККП «Мариупольтеплосеть» просит разместить информацию о  тарифах на тепловую энергию и услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения  для населения и управителей многоквартирных домов на официальном сайте городского совета.

 

«ККП «Мариупольтеплосеть» информирует:

с 01 июля 2016 года вводятся в действие новые тарифы, утвержденные Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ)  09.06.2016г.:

    - Постановлением №932 - на тепловую энергию для населения;

     -Постановлением №1101 - на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения;

    - Постановлением №1102 - на услуги централизованного горячего водоснабжения для управляющих многоквартирными домами.

Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах

 

  

Тарифы на услуги теплоснабжения, действующие и новые  тарифы    по ККП "Мариупольтеплосеть"

 
 

категория потребителей

Действующие тарифы,

 грн.

Новые тарифы,

 грн.

% роста(+) или снижения (-)

разница грн.        с НДС

 

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

 

Население

 

Тепловая энергия, 1Гкал

538,32

645,98

1059,00

1270,80

96,7

624,82

 

Услуга по централизованному отоплению без приборов учета, 1 м кв.

13,13

15,76

25,58

30,69

94,7

14,93

 

Услуга по централизованному отоплению с домовыми приборами учета, 1Гкал

549,62

659,54

1070,69

1284,83

94,8

625,29

 

Услуга по горячему водоснабжению без полотенцесушителя, 1 м куб.

31,78

38,14

61,39

73,67

93,2

35,53

 

Услуга по горячему водоснабжению с полотенцесушителем, 1 м куб.

34,275

41,13

66,21

79,46

93,2

38,33

 

Управляющие многоквартирных домов (Население в ЖСК, ведомственные)

 

Тепловая энергия, 1Гкал

538,32

645,98

1059,00

1270,80

96,7

624,82

 

Услуга по горячему водоснабжению, 1 м куб.

30,65

36,78

59,93

71,92

95,5

35,14

 

 

                            

Рост тарифа на тепловую энергию для населения произошел вследствие роста цены на природный газ и электроэнергию, роста минимальной заработной платы. НКРЕКУ проведена корректировка тарифа в сторону увеличения только по трём составляющим тарифа (газ, электроэнергия, зарплата).

 

 • «Топливо» (Природный газ) – на основании постановления КМУ от 27.04.2016 г №315 увеличена стоимость природного газа для выработки тепловой энергии населению с мая 2016 года   на 127% (с 3004,13 грн./ 1 тыс. м куб до 6809,64 грн./1 тыс.м куб.  с учётом НДС и транспортировки).
 • «Электроэнергия» -  В действующем тарифе заложена цена 1,66 грн/кВт.час без НДС, в новом тарифе предусмотрена цена 2,022 грн./кВт.час.без НДС, которая действует с мая 2016 года, рост – 21%.
 • «Заработная плата с начислениями» - в связи с ростом минимальной заработной платы, статья увеличена на 9%. По статье «Заработная плата с начислениями» тарифы не корректировались с декабря 2014, при этом за истекший период минимальная заработная плата росла 3 раза.

 

В структуре себестоимости новых тарифов на тепловую энергию стоимость газа составляет 82,8 %, электроэнергии 6,2%, заработной платы с начислениями 8,5%, прочие затраты (ремонты, вода на технологию, стоимость материалов на эксплуатацию, ГСМ, административные и общепроизводственные затраты) 2,5% .

 

Структурой новых тарифов на тепловую энергию для населения не предусмотрена корректировка остальных составляющих тарифа. Статьи затрат «Вода на технологические нужды», «Горючесмазочные материалы», «Материалы на эксплуатацию котельных», «Ремонты», «Амортизация», «Прочие расходы» - не корректировались с 2012 года.

 

 

В связи с ростом тарифа на тепловую энергию, соответственно возросли новые тарифы на услуги централизованного отопления по составляющим тарифа:

 •  «Себестоимость тепловой энергии» на 96,7%.
 •  «Затраты на содержание абонентской службы», в части заработной платы с   начислениями, на 9 % .

 

 В структуре новых тарифов на услуги отопления себестоимость тепловой энергии составляет 98,9%, затраты на содержание абонентской службы (заработная плата с начислениями) - 0,6%, услуги банка 0,51%.

 

Новые тарифы на услуги горячего водоснабжения возросли по составляющим:

 

 • Себестоимость тепловой энергии» на 96,7%
 • «Затраты на содержание абонентской службы», в части заработной платы с              начислениями, на 9 %.
 • Затраты на приобретение воды для горячего водоснабжения на 88%.

 

       В действующих до июля 2016г. тарифах на услуги горячего водоснабжения заложена цена на холодную воду в размере 4,23 грн./м куб без НДС. С января 2016 года согласно постановлению НКРЭКУ от 10.12.2015 предприятие приобретает воду для оказания услуг горячего водоснабжения по цене 7,95 грн./ м.куб. 

  

В структуре новых тарифов на услуги горячего водоснабжения себестоимость тепловой энергии составляет 84,8%, затраты на содержание абонентской службы (заработная плата с начислениями) - 0,6%, затраты на проведение периодической поверки квартирных приборов учёта горячей воды 0,7%, затраты на приобретение холодной воды для услуги горячего водоснабжения – 12,9%, услуги банка 0,51%.

     

 

Следует обратить внимание:

 

 • Новыми тарифами на услуги централизованного отопления не предусмотрено включение затрат на проведение периодической поверки (в т.ч. их демонтаж, транспортировка и монтаж после поверки), обслуживания и ремонт домовых и квартирных приборов учёта тепловой энергии, что не соответствует требованиям ст. 17 п.4 Закона Украины «О метрологии» о том, что периодическая поверка проводится за счёт тарифов на электро-, тепло, газо-, и водоснабжение.
 • Рентабельность (инвестиционная составляющая) в новых тарифах, как и в действующих, не заложена.
 • Нормы потребления тепловой энергии для потребителей, утверждённые решением Мариупольского городского совета от 15.10.2014 № 386 и нормы потребления горячей воды, утверждённые решением Мариупольского городского совета от 15.10.2014 № 385, остаются без изменения.

 

Новые тарифыНовые тарифы

 

Новые тарифыНовые тарифы

Новые тарифыНовые тарифы

Новые тарифыНовые тарифы

Новые тарифыНовые тарифы

Новые тарифыНовые тарифы

Новые тарифыНовые тарифы

Новые тарифыНовые тарифы

 Щелкните сюда для получения более подробной информации