Пунктом 4.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – Процедура), затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 529, передбачено, що зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливаютьабоможутьвплинути на результатидіяльностівиконавцяпослуг, а саме, змінапротягом строку діїтарифівобсягуокремихвитрат, пов'язанихізнаданнямпослугцентралізованогоопалення та централізованогопостачаннягарячої води, з причин, які не залежатьвідвиконавцяпослуг, зокремазбільшенняабозменшення ставок податків і зборів, розмірівмінімальноїзаробітної плати, орендної плати та амортизаційнихвідрахувань, підвищенняабозниженняцін і тарифів на паливно-енергетичні та іншіматеріальніресурси (у разі таких змінможепроводитисяперерахуваннятарифів шляхом коригуваннялише тих складовихчастинструктуритарифів, за якимивідбулисяцінові зміни в бікзбільшенняабозменшення), якщоце в сукупностіпризводить до змінитарифівбільшеніж на 2 % відустановленногорівня.

          ККП «Маріупольтепломережа» має намір звернутися до НКРЕКП із заявами з відповідними комплектами документів щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для категорій споживачів за вимогами Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965 (далі – Порядок) та Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №528, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №993/29123 (далі – Процедура №528) та Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №529, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №992/2912 (далі – Процедура №529).

На даний час на підприємствідіютьтарифи на тепловуенергію:

• для потреб населення, затвердженіПостановою НКРЕКП № 1101 від 09.06.2016, введені в дію з  01.07.2016 року;

    • для потреб бюджетнихустанов, затвердженіПостановою НКРЕП №2439 від 29.12.2016року, введені в дію з 13.01.2017року;

    • для потреб іншихспоживачів, затвердженіПостановою НКРЕП №151 від01.02.2017р.,введені в дію з 24.02.2017року.

          У зв’язку зі зміною цін на електроенергію, водопостачання та водовідведення для технологічних потреб (в  діючих тарифах на теплову енергіюзакладені ціни на воду ще 2012 року), ростом ціни на воду для гарячого водопостачання, ростом заробітної плати,застосування до ціни на постачання природного газу виробникам тепловоїенергії для потреб бюджетних установ коефіцієнту 1,6 ККП «Маріупольтепломережа» було визначено тарифи на теплову енергію шляхом коригування окремих складових тарифів для потреб всіх категорій споживачів.

          Підприємством проведено розрахунок витрат на паливо (газ) по ціні 8639,90грн/1000мдля виробництва теплової енергії для бюджетних установ (в діючому тарифі - 5674,70 грн/1000м без ПДВ; рост на 52.3%) та інших споживачів ( в діючому тарифі –7822,70грн./1000м; рост  на 10,4%) згідно п.13 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого Постановою КМУ від 22.03.2017р. №187, де визначено, що з 1 квітня 2017 року НАК «НафтогазУкраїни» здійснює продаж/постачання природного газу для виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню… за ціною, що становить 4942,00 грн. за 1000м(без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу…), під час постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб релігійних організацій до ціниз астосовується коефіцієнт 0,5, тобто ціна становитиме 4942,00*0,5=2471,00 грн. за 1000м, а для всіх інших споживачів (у тому числі бюджетних ) – до ціни застосовується коефіцієнт 1,6, тобто ціна становитиме 4942,00*1,6=7907,20 грн. за 1000м. Ціна за транспортування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ «Укртрансгаз» - 161,10грн/1000мбез ПДВ – без змін; ціна на послуги розподілу природного газу ПАТ «Маріупольгаз» -571,60грн/1000м без ПДВ – без змін.

           Відповіднодо  постанови НКРЕКП від 24.04.2017 №538 "Про ринковеформуванняроздрібнихтарифів на електроенергію, щовідпускається для кожного класуспоживачів, крімнаселення, на територіїУкраїни" встановлено з серпнямісяцятарифи на електроенергію для промислових та прирівняних до них споживачів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» для 2 класунапруги 1,93594грн. за 1кВт*год без ПДВ. Врахований тариф на електроенергію у діючих тарифах на тепловуенергію для населення- 2кл. напруги– 1,8225 грн.за 1кВт.год.,тобтопідвищується на 6,2%; для бюджетних, інших ірелігійнихспоживачів- 2кл. напруги-1,9699 грн./кВт.год. тобтознижується на 1,7%, що і враховано в поданомурозрахунку на коригуваннятарифів на тепловуенергію.

           Згідно до Постанови НКРЕКП від 19.08.2016р. №1437 для комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління ВКГ» встановлено тариф на холодну воду 8,30грн./м  без ПДВ та водовідведення 3,53грн./м  без ПДВ. У діючих тарифах на теплову енергію враховано тариф на водопостачання – 1,84 грн/мᵌ (рост – 351,1%) і водовідведення - 0,90 грн/мᵌ без ПДВ (рост - 292,2%), у діючих тарифах на послугу з постачання гарячої води враховано ціну на холодну воду 7,95 грн./мᵌ без ПДВ (рост – 4,4%) , що і враховано при коригуванні тарифів на теплову енергію та послугу ГВП для всіх категорій споживачів.

         В діючих тарифах фонд оплати працірозрахований відмінімальноїзарплати в розмірі 1491,67 грн/місяць. З 01.01.2017 року набувчинності Закон Українивід 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїни», яким внесено суттєвізміни до законодавства з праці, насамперед до Закону України «Про оплату праці», згідно до якихмінімальнийпосадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншомувідпрожитковогомінімуму, встановленого для працездатнихосіб.

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017рік» встановлено: «прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі - 19,34 гривні».

Прийнята нова Галузева Угода на 2017-2018 р.р., яка підвищує соціальні гарантії працівників та визначає коефіцієнт співвідношення за видами робіт мінімальної тарифної ставки робітника І розряду. Так, зокрема, співвідношення за видами робіт мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з експлуатації обладнання котелень, теплових мереж до встановленої мінімальної тарифної ставки робітника І розряду в розмірі 1,58, замість діючої до 01.01.2016р. 1,42, але, у звя’зку з тим, що відповідний коефіцієнт застосовується не для всіх категорій працівників, середнє зростання коєфіцієнтів склало 12,6% і відповідні зміни внесені до Колективного договору ККП «Маріупольтепломережа».

За червеньмісяць 2017 року середня зарплата по промисловості у Донецькій областісклала 8515,00 грн. (за данимиофіційного сайту Управління статистики у Донецькій області), а всього у Донецькій області 8144,00 грн.

З врахуваннямвищевикладеного проводиться коригуваннявитрат на оплату праці і ЄСВ на 29,9% для всіхкатегорійспоживачів.

Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати призвів до відтоку в першу чергу кваліфікованих робітничих кадрів. Так з підприємство звільнилась велика кількість газоелектрозварників, слюсарів з ремонту котельного устаткування та теплових мереж (працездатного віку), оскільки рівень заробітної плати на підприємстві не конкурентоздатний на ринку праці. Подані оголошення про вакансії на рівень фактичної зарплати не дали жодних результатів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю.

 

показники

Одиниці виміру

діючий тариф

проектний тариф

відхилення   (+) рост             

% до діючого

ТАРИФИ з ПДВ

Населення:

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

1 270,80

1 301,83

31,03

2,44

Послуга з централізованого опалення при наявності приладів обліку теплової енергії

грн/Гкал

1 284,83

318,12

33,29

2,59

Послуга з централізованого опалення при відсутності приладів обліку теплової енергії

грн/м2

30,69

31,50

0,81

2,64

Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників

грн/м3

73,67

74,91

1,24

1,68

Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників

грн/м3

79,46

80,74

1,28

1,61

Управителі багатоквартирних будинків:

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

1 270,80

1 301,83

31,03

2,44

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн/м3

71,92

73,86

1,94

2,70

Бюджетні організації:

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

1 374,49

856,78

482,29

35,09

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн/м3

77,00

101,10

24,10

31,30

Іншіспоживачі (крім населення):

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

1 772,53

   1  856,78

    84,25

  4,75

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн/м3

96,55

    101,10

    4,55

  4,71

 

 

 

 

 

 

Релігійні організації:

 

 

 

 

 

Теплова енергія

грн/Гкал

   815,58

    850,30

    34,72

  4,26