Інформація для споживачів,

у яких в рахунках за послуги з теплопостачання за травень 2017 року відображена сума невикористаної субсидії за опалювальний сезон 2016-2017 рр. за послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води.

 

У травні поточного року комунальне підприємство  ККП «Маріупольтепломережа»” по завершенні опалювального сезону 2016-2017 років виконало розрахунок невикористаної суми субсидії, яку повернуто до бюджету.

 

У цьому році розрахунок невикористаної суми субсидії проведено як по послузі централізованого опалення так і гарячого водопостачання.

 

Відповідно до п. 4 «Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення» (далі - Порядок), затвердженого Постановою КМУ від 23.08.2016 № 534, розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення за опалювальний сезон по особовому рахунку споживача визначається за формулою:

Nт = Cт - Hт,

де - невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень;

- загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень;

- загальна фактична вартість послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за період отримання субсидії в опалювальний сезон, гривень.

 

Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання гарячої води відповідно до п. 4-1 Порядку, по особовому рахунку визначається за формулою:

Nв = Cв - Hв,

де - невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання гарячої води за останній період отримання субсидії, гривень;

- загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання гарячої води за період отримання субсидії в, гривень;

- загальна вартість спожитих послуг з централізованого постачання гарячої води за період отримання субсидії сезон, гривень.

 

Невикористані суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, які повернуто до бюджета, відображені в рахунках за послуги з теплопостачання за червень 2017 року.

 

Також, на виконання п. 49 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, підприємство, за підсумками опалювального періоду, надало до управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів інформацію про фактичне нарахування плати за послугу з централізованого опалення, згідно з якою управліннями праці та соціального захисту населення адміністрацій районів повинні виконати перерахунки розміру призначених субсидій.

 

Звертаємо Вашу увагу, що споживачі повинні виконувати вимоги п. 15 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, а саме: «громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії (крім випадків нарахування плати за послугу з централізованого опалення за відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря відповідно до пунктів 40-48 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, коли одержувач субсидії повинен щомісяця сплачувати за централізоване опалення обов’язкову частку платежу).

 

Згідно до п. 14 Постанови Кабінету Міністрів № 300 від 26.04.2017р. «Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді .У разі отримання інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує особу. Якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору. .

 

У зв’язку з цим всім одержувачам субсидій, у яких є борги з оплати будь-яких житлово-комунальних послуг, необхідно терміново звернутися до організації, яка надає вказану послугу, та вирішити питання погашення боргу або укласти договір про його реструктуризацію.

 

Якщо протягом 2-х місяців заборгованість буде погашено або укладено договір про її реструктуризацію — субсидія призначається з 1 травня.

 

У разі не сплати впродовж 2-х місяців наявних боргів або не укладення договору їх реструктуризації (по кожній організації) — субсидія на наступний строк буде призначена з того місяця, в якому документально підтверджено сплату боргу або укладення договору його реструктуризації.

 

Інформацію про наявну заборгованість можна отримати за наявністю сплачених рахунків з моменту останньої звірки, повідомлення про призначену субсидію за весь період її отримання (отримання акту звіряння за наявністю паспорта квартиронаймача, або будь кого із зареєстрованих у житловому приміщенні) на абоненскьких дільницях, за адресами:

Приморський район- пр.Будівельників, 39

Центральний район – вул. Куприна, 9а

Лівобережний район- вул. Пашковського, 5

Кальмиусський район- пр. Нікопольський, 139

 

 

 

Изменения в предоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.04.2016 № 319 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" внесены изменения в порядок предоставления субсидии.

В частности, о назначении субсидий лицам, которые имеют право на льготы, этим постановлением предусмотрено, что лицам, имеющим право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, при назначении субсидии учитывается стоимость платы за услуги без учета льгот. В случае назначения таким лицам жилищной субсидии, им не начисляются соответствующие льготы.

В связи с этим с мая 2016 УСЗН необходимо произвести перерасчет действующих субсидий, которые рассчитывались с учетом льгот. Списки лиц, получающих субсидию и имели право на льготы, необходимо передать организациям, оказывающим услуги, чтобы они не начисляли льготы с мая 2016 года, а также внести соответствующую информацию в ЕГАРЛ. При этом, если размер субсидии составляет 0,0 грн, такие лица не включаются в указанных списков. Соответствующие списки предоставлять поставщикам услуг ежемесячно.

Если субсидия назначается на следующий период с апреля 2016 года, стоимость услуг в апреле берется с учетом льгот.

О назначении субсидии на оплату услуг по управлению домом постановой дополнен перечень услуг, на оплату которых назначается субсидия, услугой по управлению домом.

Поскольку стоимость услуг по управлению домом определяется по договоренности сторон, назначения субсидий на оплату расходов на управление домом будет возможным после утверждения Минрегионом нормативно-правовых документов по их предельному размеру для предоставления субсидий.

 

О назначении субсидии лицам, которые арендуют жилье

Постановлением дополнена норма о назначении по решению комиссии субсидии лицу, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении (доме) на основании договора найма (аренды) жилья, условием о начислении этому лицу платы за жилищно-коммунальные услуги.

Это вызвано тем, что в случаях, когда при отсутствии средств учета коммунальных услуг количество зарегистрированных в жилом помещении лиц отличается от количества человек, которые арендуют жилье, усложняется расчет жилищной субсидии из-за несоответствия стоимости услуг. Таким образом, плата за услуги должна начисляться на то количество человек, которые арендуют жилое помещение. При этом не требуется открытие лицевых счетов на оплату услуг на лицо, арендует жилье.

Важно также иметь в виду период учета дохода для назначения субсидии - исключена норма о возможности назначения субсидии на основании доходов за три месяца, предшествующих месяцу, с которого назначается субсидия, а также по учету размера пенсии за последний месяц перед обращением.

Отныне субсидия рассчитывается на основании дохода лиц за предыдущий календарный год, а субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая назначается в I квартале - на основании дохода за первые три квартала предыдущего календарного года.

Есть изменения и относительно начисления дохода для назначения субсидии:

Увеличены размеры доходов, которые учитываются в совокупном доходе для физических лиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения и являющиеся плательщиками единого налога, до:

- Двух размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, - для плательщиков единого налога первой группы;

- Трех размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, - для плательщиков единого налога второй группы,

- Четырех размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, - для плательщиков единого налога третьей группы.

При этом в совокупный доход таких лиц не учитываются размеры дохода по коду 157 и дохода от предпринимательской деятельности (код 999), информацию о которых предоставляет ДФС на запрос органа социальной защиты населения.

Для трудоспособных лиц, которые не работают (кроме учащихся и студентов, проживающих с родителями или другими членами семьи; военнослужащих срочной службы) и среднемесячный доход которых меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, в совокупный доход за каждый месяц теперь учитывается доход на уровне двух размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. В отдельных случаях для таких лиц, проживающих в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, по решению комиссии может учитываться доход на уровне прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

Для студентов дневной формы обучения, имеющие родителей, зарегистрированы сами и не получают стипендию, а также для лиц, состоящих на учете в центре занятости и не получают пособие по безработице, в которых среднемесячный доход меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, к совокупного дохода за каждый месяц учитывается доход на уровне прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

Из перечня лиц, в доход которых учитываются фактические размеры социальных выплат, исключены лица, которые получают пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Таким образом, в совокупный доход таких трудоспособных лиц учитывается доход на уровне двух размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, или в случае принятия соответствующего решения комиссией для лиц, проживающих в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, - одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

Дополнен перечень доходов, которые не учитываются в совокупном доходе при назначении субсидии, государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Предоставлено право гражданам не подтверждать справками доходы, указанные ими в декларации, информация о которых отсутствует в ДФС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования, в случае невозможности предоставить соответствующие справки. При таких обстоятельствах заявитель прилагает письменное объяснение произвольной формы, в котором указывает причины неподачи справок и указывает размер таких доходов. Указанные доходы учитываются в совокупном доходе.

Исключено высшие учебные заведения из перечня учреждений, предоставляющих информацию о доходах лиц, обратившихся за назначением субсидии, по запросам органов социальной защиты населения, поскольку сведения о стипендии предоставляет ДФС (код признака дохода 150).          

 

 

Относительно срока, на который назначается субсидия

Субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до конца отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев.

Поскольку в соответствии с Положением отопительный сезон заканчивается 30 апреля, то субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые будут назначаться в мае 2016 - апреле 2017 (в том числе на следующий период без обращения граждан), будут предназначены для апреля 2017 включительно.

При наличии договора найма (аренды) субсидия назначается за месяц, в котором истекает срок действия договора найма (аренды). Назначение субсидии на следующий период осуществляется на основании заявления и декларации.

О подаче заявления и декларации для назначения субсидии в электронной форме

Предусмотрена возможность подать заявление и декларацию для назначения субсидии в электронном виде (в том числе с использованием электронной цифровой подписи). Полученные таким образом заявления и декларации, в которых отсутствует подпись гражданина, обрабатываются только после их подписи в течение месяца. Если заявитель не подписал заявление и декларацию в указанный срок, нужно подавать новые заявление и декларацию.

Относительно дополнения перечня случаев для проведения перерасчета субсидии

Перечень случаев, в которых производится перерасчет субсидии без обращения граждан, дополнен следующими:

- Изменение социальных нормативов использования жилищно-коммунальных услуг;

- Начисление платы за централизованное отопление при отсутствии приборов учета тепловой энергии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

В связи с изменением социальных нормативов согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27.04.2016 № 317 необходимо осуществить в мае 2016 пересчет действующих субсидий.

 

 

По возврату остатков неиспользованных сумм субсидий

Постановлением предусмотрено возвращение в государственный бюджет после окончания отопительного сезона производителями / исполнителями услуг сумм неиспользованных субсидий на оплату отопления. Это осуществляется на основании акта сверки, составленного производителем / исполнителем услуг по структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения. При этом не возвращается часть неиспользованной суммы субсидии в эквиваленте стоимости 100 куб. метров природного газа или в эквиваленте 150 кВт / ч электрической энергии (в случае использования данных источников энергии для индивидуального отопления), которая зачисляется производителем / исполнителем услуги как оплата услуги, в том числе обязательной части платежа домохозяйства, на следующие расчетные периоды.

Таким образом, производители / исполнители услуг должны определить сумму остатков неиспользованных сумм субсидий на оплату отопления на счетах получателей субсидии (исключая эквивалента стоимости 100 куб. Метров природного газа или 150 кВт / ч электрической энергии, если они используются на отопление, по ценам и тарифам по состоянию на 01.05.2016) и составить акт сверки с органом социальной защиты населения на общую сумму остатков, которая возвращается в бюджет.

По уплате за услуги получателями субсидии

Согласно постановлению граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленной услуги с учетом размера назначенной субсидии. В случае неуплаты соответствующей стоимости, субсидии прекращается по представлению поставщиков услуг.

Таким образом, поставщиками услуг контролируется уплата не только обязательной доли платы, но и всего объема потребленных услуг, и при наличии средств учета и потребления коммунальных услуг в объемах, меньших социальных нормативов, получателем может уплачиваться не в полном объеме обязательно доля платы.

Постановлением также предусмотрено:

- Возможность назначать субсидию несовершеннолетним студентам дневной формы обучения, которые зарегистрированы и проживают в общежитиях;

- При назначении субсидии без обращений граждан на следующий период семьям, которым субсидия назначалась на основании решения комиссии, просматривать указанные решения комиссии только в случае изменения состава зарегистрированных (фактически проживающих) лиц или осуществлении одной из зарегистрированных (фактически проживающих) человек в течение 12 месяцев покупки, оплаты услуг на сумму более 50 тыс. гривен;

- Возможность прекращения субсидии, если во время выборочного обследования материально-бытовых условий домохозяйства государственным социальным инспектором выявлены признаки нарушения норм законодательства при назначении субсидии, которые повлияли (могли повлиять) на право назначения субсидии или определения ее размера.

 

Изменения в порядке предоставления льгот:

Постановлением внесены следующие изменения в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи:

- Увеличен с 6 до 12 месяцев период, на который определяется право лиц на получение льгот (при этом остался неизменным срок, за который учитываются доходы - 6 месяцев, предшествующих месяцу, с которого определяется право);

- Дополнен перечень доходов, которые учитываются при определении права лица на получение льгот, помощи по безработице и других выплат, осуществляемых органами социального страхования.

Не просматривается право лиц на получение льгот, если не истек срок, на который определена соответствующее право. Для других лиц, а также по истечении срока, на который было определено право, определяется право на получение льгот на следующие 12 месяцев.

 

 

Источник:   2016  Информационное агентство «Україна Комунальна».

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА У ВИГЛЯДІ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

 

З 1 жовтня 2014 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», якою встановлено:

 

Для громадян, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, соціальну норму житла для централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії — 13,65 кв. м опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.

 

Пунктом 3 підпунктом 3 встановлено соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії для користування послугами з централізованого постачання гарячої води — 1,6 куб. м на одну особу на місяць.

 

 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (далі – Постанова) затверджено соціальні норми житла (для оплати користування житлом, централізованого та індивідуального опалення) та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами (централізоване постачання холодної і гарячої води, централізоване водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення побутових відходів) для надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. 

 

Соціальну норму житла для надання субсидій встановлено у розмірі 13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство, тобто 48,87 кв. м на одну особу.

 

Постановою встановлені єдині для всієї України соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів. Нині норми споживання цих послуг для надання пільг і субсидій встановлюються органами місцевого самоврядування. 

 

Слід зазначити, що соціальний норматив споживання теплової енергії на опалення житла Постановою не передбачено. Для нарахування пільг і субсидій на оплату послуги з централізованого опалення застосовуються норми споживання, встановлені органами місцевого самоврядування.

 

Оскільки нарахування плати за централізоване постачання холодної і гарячої води у разі відсутності лічильників буде здійснюватися за нормами, затвердженими органами місцевого самоврядування, а пільги і субсидії надаватимуться на соціальний норматив, Постановою передбачено, що нарахування плати за користування відповідними послугами для інвалідів війни у разі відсутності лічильників буде здійснюватися згідно з соціальними нормативами, встановленими Постановою.

 

Стосовно змін до порядку надання житлових субсидій

 

Постановою внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 року № 1050) , згідно з якими: 

 

— комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла;

 

— передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;

 

— субсидія надаватиметься одному з членів домогосодарства, на якого відкрито особовий рахунок;

 

— сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період;

 

— субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, і перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється;

 

 

Стосовно визначення розміру обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ

 

Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії».

 

Відповідно до зазначених змін:

 

— змінюється розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї, який визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу;

 

— виключаються положення щодо можливості зменшення обов’язкового платежу громадян внаслідок економного споживання послуг;

 

— перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється.

 

Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначатиметься у наступному порядку:

 

1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 12 місяців;

 

2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

 

3) дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 1 грудня 2016 року - 1 544 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

 

4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

 

 ПРИКЛАД 1:

 

У житловому приміщенні зареєстрована одна особа — пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 1 300 гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 12 місяців складає 15 600 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 1 300 гривень

(15 600 грн : 12 = 1 300 грн).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%):

1 300 грн : 1 544грн : 2 * 15% = 6,31%

Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 82,03 грн (1 300*6,31%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (1 300 грн – 82,03 грн = 1 217,97 грн).

 

 ПРИКЛАД 2:

 

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з двох пенсіонерів. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 1 300 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 2 500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає   1 250 гривень

(2 500 гривень : 2 = 1 250 гривень).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%):

1 250 грн : 1 544 грн : 2 * 15% = 6,07%

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 151,75 грн (2 500*6,07%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (1 300 грн – 151,75 грн = 1 148,25 грн).

 

 ПРИКЛАД 3:

 

 У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з  чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 2 000 гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за 12 місяців складає 96 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 8 000 гривень

(96 000 грн : 12 = 8 000 грн).

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 2 000 гривень

(8 000 гривень : 4 = 2 000 гривень).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%):

2 000 грн : 1 544 грн : 2 * 15% = 9,72%

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги        777,60 грн (8 000*9,72%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (2 000 грн – 777,60 грн = 1 222,40 грн).

 

 

Куди звернутися для призначення субсидії та які документи надати

 

Для призначення житлової субсидії необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. 

 

 

Пенсіонери в управління праці та соціального захисту населення подають лише заяву і декларацію про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.

 

Працюючі особи подають заяву і декларацію про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні та довідки про доходи кожної зареєстрованої особи.

 

За більш детальною інформацією необхідно звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій за місцем проживання.

 

 

Для визначення права на оформлення субсидії чи компенсації рекомендуємо звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації