КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»

Адреса: вул. Грізодубової,1, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна

 Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Веб сайт: teploset.com.ua

Графік роботи

понеділок- четвер з 8-00 до 16-30
п'ятниця з 8-00 до 16
-00

перерва з12-00 до 12-24

Посада/П.І.Б.

Службові номери засобів зв'язку

Адреси електронної пошти

Основні функції

 

1

Директор

Мирошниченко

Дмитро Миколайович

   Прийомна

34-85-40

teploset@mariupolrada.gov.ua

 

 

 

 

 

2

 

Заступник директора з виробництва

Шамшеєв Ілля Олексійович

 

 

52-85-95

 

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Здійснює організацію, керівництво і координацію діяльності технічних служб і підрозділів підприємства. Організовує роботу по забезпеченню економічної і безаварійної експлуатації устаткування, теплових мереж, механізмів, будівель і споруд. Здійснює контроль за раціональним витрачанням паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві, дотриманням режимів енергозбереження і економії. Керує розробкою планів і проведенням заходів щодо впровадження нової техніки енергозбережних технологій, модернізації устаткування і автоматизації технологічних процесів. Здійснює контроль за дотриманням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, виконанням необхідних заходів щодо техніки безпеки, охорони праці і промислової санітарії.

Здійснює організацію і вдосконалення економічної і фінансової діяльності підприємства, направленій на досягнення високій економічній ефективності і рентабельності виробництва, впровадження енергозбережних технологій, економне і ефективне використання ресурсів. Керує розробкою заходів щодо зниження собівартості теплової енергії, що реалізовується, досягнення ефективних результатів за умови раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Керує розробкою заходів щодо зниження собівартості теплової енергії, що реалізовується, досягнення ефективних результатів за умови раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Керує  розробкою перспективних  і поточних планів проведення всіх видів ремонту і реконструкцій на основі системи ППР.

 

3

Заступник директора по фінансово-економічній діяльності
Магдалішина Наталія Вікторівна

52-68-50

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Забезпечує організацію обліку і звітності на підприємстві по питаннях планерування, економіки і збуту тепловій енергії. Здійснює контроль за ціноутворенням і формуванням тарифів по основних видах діяльності; організацію роботи по стягненню заборгованості за послуги, надані ККП «Маріупольтепломережа», оформленню позовних заяв; контролює роботу з державною виконавчою службою. Руководит работой по подготовке документации, необходимой в соответствии с требованиями действующего законодательства, для проведения процедуры тендерных закупок.

 

4

Заступник директора з інвестицій та розвитку

Коваленко Микола Андрійович

 

 

 

Здійснює планерування вжитку паливно-енергетичних ресурсів (газу, води, електроенергії) з врахуванням дотримання затверджених норм і лімітів; веде облік і  аналіз їх використання по окремих підрозділах і підприємстві в цілому; виявляє допущені перевитрати і розробляє заходи щодо енергозбереження, раціонального витрачання і економії ТЕР, здійснює розробку оптимальних варіантів проектів реконструкції і капітального ремонту об'єктів підприємства, оцінку відповідності виконаній проектно-кошторисній документації і будівельно-монтажних робіт, що ведуться, на відповідність заявленій документації, розробляє інвестиційну програму підприємства.

 

5

Заступник директора з питань безпеки протидії корупції та правової роботи

Подорожко Сергій Вікторович

34-21-83

teploset@mariupolrada.gov.ua

Контролює своєчасність і правильність проведення інвентаризацій по використанню матеріальних цінностей. Організовує охорону об'єктів і майна підприємства, розробляє локальні нормативні документи, що встановлюють пропускний режим, порядок ввезення і вивозу ТМЦ. Бере участь в розробці організаційно-розпорядливих документів по питаннях цивільного захисту.

 

6

Головний бухгалтер

Корнева Олена Юріївна

 

34-52-13

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, організацію і ведення облікової політики на підприємстві, складання достовірної фінансової і бухгалтерської звітності у встановлені терміни. Забезпечує перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з кредиторами згідно з договірними зобов'язаннями. Організовує роботу бухгалтерської служби, контролює раціональне і ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Організовує впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей діяльності підприємства.

 

7

Начальник загального відділу

Герасименко Олена Миколаївна

34-85-40

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Упроваджує систему взаємозв'язків, що забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства і керівниками структурних підрозділів,  а також систему взаємин керівника підприємства з представниками інших організацій; забезпечує своєчасну обробку кореспонденції, що поступає і відправляється, і документації; організовує своєчасний і адресний напрям доручень, розпоряджень і наказів керівника виконавцям.

8

Юридичний відділ

Богинськая Тетяна Миколаївна

 

52-68-56

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Представляє інтереси ККП «Маріупольтепломережа» і захищає права підприємства в судових і інших органах, веде договірну і претензійно-позовну роботу; сприяє дотриманню чинного законодавства в процесі виробничо-господарської діяльності підприємства.

9

Відділ кадрів

Смирнова Ірина Володимирівна

51-15-20

34-52-23

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Здійснює підбір і розставляння персоналу відповідно до штатного розкладу; організовує роботу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників; веде облік військовозобов'язаних і призовників; здійснює облік, заповнення і зберігання трудових книжок і особистих карток працівників; контролює дотримання трудової дисципліни.

10

Планово-економічний відділ

Мироненко Лідія Миколаївна

 

34-55-34

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Планово-економічний відділ здійснює економічне планерування, направлене на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів з метою досягнення найбільшої економічної ефективності; проводить комплексний економічний аналіз діяльності підприємства і окремих підрозділів; здійснює ціноутворення, виробляє розрахунок тарифів на основні види діяльності.

11

Відділ організації праці і заробітної плати

Матусова Ірина Олександрівна

 

34-56-01

teploset@mariupolrada.gov.ua

Проводить роботу по нормуванню праці, впровадженню технічно обґрунтованих норм; розробляє штатний розклад підприємства, положення про підрозділи і посадові інструкції працівників; контролює правильність вживання форм і систем оплати праці, тарифних ставок і посадових окладів, надбавок і доплат, раціональне витрачання фонду оплати праці; контролює трудову дисципліну, розробляє заходи щодо раціональної організації праці і  використання робочого часу.

               


 

12

Виробничо-технічний відділ

Занченко Марина Вікторівна

34-55-51

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Відділ забезпечує конструкторську підготовку основного виробництва підприємства; розробляє схеми, креслення і іншу технічну документацію, необхідну для експлуатації і ремонту устаткування, на основі передових досягнень науки і техніки; готує необхідні ліцензії; погоджує проекти і видає технічні умови на теплопостачання об'єктів і др.; виконує роботи по розробці заходів і впровадженню енергозбережних технологій, сприяючих Підвищенню технічного рівня виробництва, зростанню продуктивності праці і зниженню собівартості теплової енергії.

13

Управління по реалізації проектів

Бондаренко Ірина Володимирівна

34-21-83

teploset@mariupolrada.gov.ua

Здійснює планерування вжитку паливно-енергетичних ресурсів (газу, води, електроенергії) з врахуванням дотримання затверджених норм і лімітів; веде облік і  аналіз їх використання по окремих підрозділах і підприємстві в цілому; виявляє допущені перевитрати і розробляє заходи щодо енергозбереження, раціонального витрачання і економії ТЕР, здійснює розробку оптимальних варіантів проектів реконструкції і капітального ремонту об'єктів підприємства, оцінку відповідності виконаній проектно-кошторисній документації і будівельно-монтажних робіт, що ведуться, на відповідність заявленій документації, розробляє інвестиційну програму підприємства.

14

Відділ матеріально-технічного постачання

Колода Олексій Сергійович

34-85-52

52-68-57

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, інструментами, запасними частинами і ін.) шляхом поведінки тендерних закупівель в системі«Прозорро»; проводить маркетингове дослідження ринку і укладає договори з постачальниками, контролює хід виконання цих договорів і якість устаткування, що поставляється, і матеріалів; стежить за перебуванням запасів матеріалів на центральному складі з метою недопущення наднормативних запасів.


 

15

 

Бухгалтерія

 

34-56-31

teploset@mariupolrada.gov.ua

Організовує достовірний бухгалтерський облік основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, грошових коштів і інших матеріальних цінностей, що відповідає вимогам чинного законодавства; організовує розрахунок по заробітній платі з працівниками підприємства; складає затверджену податкову і бухгалтерську звітність; своєчасно перераховує податки, відрахування і інші платежі до бюджету; забезпечує строге дотримання касової і розрахункової дисципліни; контролює своєчасне стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованостей; спільно з іншими службами проводить економічний аналіз господарської діяльності з метою зниження витрат і поліпшення фінансового стану підприємства.

16

Служба охорони праці

Тарасова Олена Львівна

34-20-86

teploset@mariupolrada.gov.ua

Розробляє ефективну систему управління охороною праці на підприємстві, а також комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і поліпшення умов праці, запобігання Виробничому травматизму і професійним захворюванням, усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників; контролює дотримання працівниками вимог законів і інших нормативно-правових актів по охороні праці; розробляє положення і інструкції по охороні праці на підприємстві; проводить інструктажі і проводить інструктажі і вчення працівників.

17

 

Бюро по роботі із зверненнями громадян ( у складі загального відділу )

Крівоносова Наталія Михайлівна

52-68-44

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Веде роботу із скаргами, листами, критичними зверненнями громадян; бере участь в прийомі громадян керівником підприємства і керівниками вищестоящих організацій; контролює дотримання термінів розгляду звернень громадян і готує письмові відповіді на ці звернення; забезпечує ефективну роботу по освітленню в засобах масової інформації даних про діяльність підприємства з метою створення позитивного іміджу ККП»Маріупольтепломережа».

18

Інформаційно-обчислювальний центр

Гомаз Олексій Володимирович

52-68-53

teploset@mariupolrada.gov.ua

Розробляє і упроваджує методи і засоби автоматизації програмування, обробляє інформацію і виробляє необхідні розрахунки; здійснює технічне обслуговування засобів обчислювальної техніки в підрозділах підприємства; виконує роботи по друку документів (актів, квитанцій), що стосуються нарахування оплати за послуги теплопостачання.

19

 

Інженер по цивільному захисту

Аніщик Сергій Васильович

-

teploset@mariupolrada.gov.ua

Розробляє, коректує і контролює виконання плану дій із захисту персоналу підрозділів і зовнішнього середовища підприємства від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; бере участь в створенні учбово-матеріальної бази цивільного захисту.

20

РАЙОНИ           ТЕПЛОФІКАЦІЙ

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Забезпечують вироблення і транспортування теплової енергії(опалювання і гарячого водопостачання) споживачам. Здійснюють експлуатацію устаткування відповідно до вимог нормативних актів і чинного законодавства. Контролюють технічний стан теплових мереж, устаткування котельних і теплових пунктів,  виробляють   технічне обслуговування устаткування і всі види ремонтів. Ліквідовують аварійні ситуації на котельних і теплових мережах в разі їх виникнення. Забезпечують виконання заходів щодо впровадження нової техніки, модернізації устаткування і автоматизації виробничих процесів з метою    економії паливно-енергетичних ресурсів і зниження собівартості теплової енергії.

 

Центральний район 1,

Шишкін Сергій Олександрович 

34-13-92

Центральний район 2    

Турченко Олександр Валерійович 

51-13-13

Приморський район      

Лисенко Олександр Вікторович

37-10-00

Кальмиусский район 1   

Погорелов Микола Валерійович

38-22-76

Кальміусський район 2

 Коншина Олена Григорівна 

47-36-43

Лівобережний район

 Булгаков Вадим Євгенійович 

40-17-36

21

Служба доходів і зборів

 

52-68-51

 

Розробляє і укладає договори на відпустку теплової енергії споживачам; нараховує оплату всім категоріям споживачів за надані послуги ККП «Маріупольтепломережа» з дотриманням договірно-правової і державної дисципліни цін і тарифів; виробляє повернення нарахованих сум   за ненадані послуги згідно з актами; здійснює доставку платіжних документів споживачам і  веде прийом споживачів на  абонентських ділянках; виконує роботу по стягненню заборгованості за послуги надані ККП «Маріупольтепломережа», оформленню позовних заяв, представляє інтереси підприємства у виконавчому виробництві під час примусового виконання органами ГИС вирішень судів і судових наказів про стягнення заборгованості за послуги теплопостачання з фізичних і юридичних осіб.

22

Теплова інспекція

Тищенко Наталія Вікторівна

51-20-40

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Здійснює технічний нагляд за дотриманням теплового і гідравлічного режиму роботи котельних, теплових пунктів, внутрішньобудинкових систем, систем теплопостачання окремих споживачів; виробляє обстеження систем теплопостачання житлових будинків і відомчих споживачів із складанням актів про готовність до опалювального періоду, актів на підключення або відключення тепла, на перерахунки нарахувань при неякісний наданій послузі; готує листа і розпорядження по поліпшенню теплопостачання об'єктів

23

Служба  експлуатації і наладки

Жилка  Володимир Володимирович

53-47-56

teploset@mariupolrada.gov.ua

Забезпечує технічний контроль за правильною експлуатацією теплоенергетичного устаткування котельних, теплових пунктів і теплових мереж відповідно до норм, що діють, і правил; організовує проведення налагоджувальних робіт котлоагрегатов,  теплових мереж і теплових пунктів; складає виробничо-технічні паспорти на об'єкти підприємства.

24

Хімічна лабораторія по контролю водопідготовки котлоагрегатів і теплових мереж

Андрєєва Ольга Анатольевна

 

51-13-13

teploset@mariupolrada.gov.ua

Виготовляє хімічні реактиви, необхідні для проведення хим.аналізов в експрес-лабораторіях, що знаходяться в котельних підприємства, організовує  контроль за експлуатацією устаткування химводоочистки і дотриманням водно-хімічного режиму котельних і теплових пунктів.

25

Виробнича служба ремонту

Постолатьева Світлана Миколаївна

52-68-55

teploset@mariupolrada.gov.ua

Розробляє і контролює виконання заходів щодо підготовки теплового господарства до опалювального періоду і графіків проведення  всіх видів ремонтних робіт; складає кошторисну документацію на виконувані роботи; проводить контрольні обміри з оформленням відповідних актів згідно з чинним законодавством.

26

Цех по ремонту енергетичного устаткування

Лебедєв Олександр Іванович

51-13-08

teploset@mariupolrada.gov.ua

проводить капітальний ремонт теплотехнічного устаткування котельних, ЦТП, теплових мереж; здійснює обмурівку казанів і ізоляцію трубопроводів; виготовляє елементи казанів і запасні частини тепломеханічеського устаткування, створює обмінний фонд вузлів, агрегатів і запасних частин.

27

Диспетчерська служба

Старший диспетчер

Сіромаха Юлія Вікторівна

51-20-42

34-54-21

52-85-91

teploset@mariupolrada.gov.ua

Контролює роботу котельних і ЦТП протягом доби, отримує і аналізує інформацію про аварії і простої устаткування, з'ясовує причини їх виникнення; координує оперативний зв'язок з диспетчерськими службами Гику, ВКХ, Департаменту ЖКХ, Горгаза, МПЕСа і др.; оперативне організовує усунення аварій, у разі потреби залучає до усунення працівників районів теплофікацій.

28

Цех  контрольних вимірювальних приладів і автоматики

Пігида Валерій Вікторович

51-13-14

teploset@mariupolrada.gov.ua

Роботи по експлуатації, ремонту, технічному обслуговуванню, наладці контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, газового устаткування,  засобів зв'язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту і автоматики, встановлених на підприємстві; здійснює метрологічний нагляд за засобами вимірювальної техніки; виконує калібрування і ремонт приладів теплотехнічного контролю; бере участь в проведенні робіт по автоматизації виробничих процесів; виробляє монтаж, наладку, перевірку і прийом до комерційного обліку приладів обліку тепла і гарячої води.

29

Цех електроустаткування

Ярош Олександр Васильович

52-07-15

teploset@mariupolrada.gov.ua

Забезпечує належний технічний стан і раціональну експлуатацію електроустаткування, безперебійне постачання підприємства електроенергією, розробляє заходи щодо економії електроенергії з впровадженням нової техніки.

30

Цех підйомно-транспортної техніки

Гаспаров Андрій Ігоревич

51-19-27

teploset@mariupolrada.gov.ua

Забезпечує необхідним автотранспортом, вантажопідйомною, землерийною і іншою технікою структурні підрозділи підприємства; здійснює контроль за технічним станом і безпечною експлуатацією транспорту.

31

Цех по ремонту технологічного устаткування і автотранспорту

Суньов Андрій Миколайович

24-91-05

teploset@mariupolrada.gov.ua

Проводить капітальний і поточний ремонт теплотехнічного устаткування котельних, ЦТП, теплових мереж і забезпечує автотранспортом, вантажопідйомною і іншою технікою структурні підрозділи, розташовані в Орджоникідзевськом і Іллічевськом районах.

32

Ремонтно-будівельний цех

Бордовський Олександр Юрійович

51-58-03

teploset@mariupolrada.gov.ua

Виконує капітальний і поточний ремонт будівель і споруд, що знаходяться на балансі ККП «Маріупольтепломережа»; виробляє роботи по будівництву на підставі планів реконструкції об'єктів підприємства;         виконує роботи по благоустрою і асфальтуванню місць розритій після проведення ремонтних робіт на теплових мережах.

33

Цех по виробництву біологічного палива Якименко Едуард Валерійович

-

teploset@mariupolrada.gov.ua

Виконує планові завдання по виробництву біологічного палива з продуктів деревопереробки з метою використання його на котельних підприємства, що працюють на твердому паливі, що сприяє значній економії вугілля і зниженню собівартості теплової енергії.

34

Складське господарство

Северин Ігор Валентинович

51-13-16

teploset@mariupolrada.gov.ua

Здійснює прийом, зберігання і відпустку товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виробничої діяльності підприємства.

35

База відпочинку «Сонечко»

Федаш Віталій Антонович

-

teploset@mariupolrada.gov.ua

Об'єкт соціальної сфери підприємства, призначений для організації відпочинку працівників ККП «Маріупольтепломережа» в літній період.