КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»

Адреса: вул. Грізодубової,1, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна

 Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Веб сайт: teploset.com.ua

Графік роботи

понеділок- четвер з 8-00 до 16-30
п'ятниця з 8-00 до 16

перерва з12-00 до 12-24

 

Посада/П.І.Б.

Службові номери засобів зв'язку

Основні функції

 

1

 

Директор

 

Мирошниченко Дмитро Миколайович

 

 

Прийомна

34-85-40

 

2

Заступник директора з виробництва

 

Шамшєєв Ілля Олексійович

 

52-85-95

Здійснює організацію, керівництво і координацію діяльності технічних служб і підрозділів підприємства. Організовує роботу по забезпеченню економічної і безаварійної експлуатації устаткування, теплових мереж, механізмів, будівель і споруд. Здійснює контроль за раціональним витрачанням паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві, дотриманням режимів енергозбереження і економії. Керує розробкою планів і проведенням заходів щодо впровадження нової техніки енергозбереженнях технологій, модернізації устаткування і автоматизації технологічних процесів. Здійснює контроль за дотриманням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, виконанням необхідних заходів щодо техніки безпеки, охорони праці і промислової санітарії.

Здійснює організацію і вдосконалення економічної і фінансової діяльності підприємства, направленій на досягнення високій економічній ефективності і рентабельності виробництва, впровадження енергозбережних технологій, економне і ефективне використання ресурсів. Керує розробкою заходів щодо зниження собівартості теплової енергії, що реалізовується, досягнення ефективних результатів за умови раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Керує розробкою заходів щодо зниження собівартості теплової енергії, що реалізовується, досягнення ефективних результатів за умови раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Керує  розробкою перспективних  і поточних планів проведення всіх видів ремонту і реконструкцій на основі системи ППР.

3

Заступник директора по фінансово-економічній діяльності


Магдалішина Наталія Вікторівна

 

34-95-69

Забезпечує організацію обліку і звітності на підприємстві по питаннях планерування, економіки і збуту тепловій енергії. Здійснює контроль за ціноутворенням і формуванням тарифів по основних видах діяльності; організацію роботи по стягненню заборгованості за послуги, надані ККП «Маріупольтепломережа», оформленню позовних заяв; контролює роботу з державною виконавчою службою. Руководит работой по подготовке документации, необходимой в соответствии с требованиями действующего законодательства, для проведения процедуры тендерных закупок.

4

Заступник директора з питань безпеки протидії корупції та правової роботи

 

Мигоренко Олег Михайлович

 

52-85-93

Контролює своєчасність і правильність проведення інвентаризацій по використанню матеріальних цінностей. Організовує охорону об'єктів і майна підприємства, розробляє локальні нормативні документи, що встановлюють пропускний режим, порядок ввезення і вивозу ТМЦ. Бере участь в розробці організаційно-розпорядливих документів по питаннях цивільного захисту.

5

Інвестиційний відділ

 

Коваленко Микола Андрійович

 

 

52-68-50

Управління та контроль усіма проектами реконструкції, розробка дострокової програми розвитку підприємства, реалізація програми енергозбереження., проведення аналізу ефективності роботи джерел і систем теплопостачання.

6

Фінансовий відділ

 

Семенченко Наталя Володимирівна

 

 

34-55-34

Питання пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерія

 

Іванова Антоніна Вікторівна

 

 

34-56-31

Організовує достовірний бухгалтерський облік основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, грошових коштів і інших матеріальних цінностей, що відповідає вимогам чинного законодавства; організовує розрахунок по заробітній платі з працівниками підприємства; складає затверджену податкову і бухгалтерську звітність; своєчасно перераховує податки, відрахування і інші платежі до бюджету; забезпечує строге дотримання касової і розрахункової дисципліни; контролює своєчасне стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованостей; спільно з іншими службами проводить економічний аналіз господарської діяльності з метою зниження витрат і поліпшення фінансового стану підприємства.

8

Юридичний відділ

 

Фініченко Катерина В'ячеславівна

 

 

52-68-56

Представляє інтереси ККП «Маріупольтепломережа» і захищає права підприємства в судових і інших органах, веде договірну і претензійно-позовну роботу; сприяє дотриманню чинного законодавства в процесі виробничо-господарської діяльності підприємства

9

Відділ по роботі з персоналом

 

Радченко Оксана Петрівна

 

34-56-01

Здійснює підбір і розставляння персоналу відповідно до штатного розкладу; організовує роботу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників; веде облік військовозобов'язаних і призовників; здійснює облік, заповнення і зберігання трудових книжок і особистих карток працівників; контролює дотримання трудової дисципліни.

10

Виробничо-технічний відділ

 

Занченко Марина Вікторівна

 

34-55-51

Відділ забезпечує конструкторську підготовку основного виробництва підприємства; розробляє схеми, креслення і іншу технічну документацію, необхідну для експлуатації і ремонту устаткування, на основі передових досягнень науки і техніки; готує необхідні ліцензії; погоджує проекти і видає технічні умови на теплопостачання об'єктів і др.; виконує роботи по розробці заходів і впровадженню енергозбережних технологій, сприяючих Підвищенню технічного рівня виробництва, зростанню продуктивності праці і зниженню собівартості теплової енергії.

11

Комерційна служба

 

Зубенко Наталя Вікторівна

 

34-85-52

Організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, інструментами, запасними частинами і ін.) шляхом поведінки тендерних закупівель в системі «Прозорро»; проводить маркетингове дослідження ринку і укладає договори з постачальниками, контролює хід виконання цих договорів і якість устаткування, що поставляється, і матеріалів; стежить за перебуванням запасів матеріалів на центральному складі з метою недопущення наднормативних запасів.

12

Служба охорони праці

 

Тарасова Олена Львівна

 

34-20-86

Розробляє ефективну систему управління охороною праці на підприємстві, а також комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і поліпшення умов праці, запобігання Виробничому травматизму і професійним захворюванням, усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників; контролює дотримання працівниками вимог законів і інших нормативно-правових актів по охороні праці; розробляє положення і інструкції по охороні праці на підприємстві; проводить інструктажі і проводить інструктажі і вчення працівників.

13

Відділ документаційного забезпечення підприємства

 

Савченко Наталія Миколаївна

 

52-84-48

Організація документаційного забезпечення нарад і інших заходів, що проводяться на підприємстві, а саме: організація проведення нарад, складання протоколів та їх розсилка структурним підрозділам підприємства, контроль протокольних виконання доручень. Встановлення на підприємстві уніфікованого, єдиного порядку документування та роботі з документами.

14

Бюро по роботі із зверненнями громадян

 

Крівоносова Наталія Михайлівна

 

52-68-44

 

Веде роботу із скаргами, листами, критичними зверненнями громадян; бере участь в прийомі громадян керівником підприємства і керівниками вищестоящих організацій; контролює дотримання термінів розгляду звернень громадян і готує письмові відповіді на ці звернення; забезпечує ефективну роботу по освітленню в засобах масової інформації даних про діяльність підприємства з метою створення позитивного іміджу ККП «Маріупольтепломережа».

15

Інформаційно-обчислювальний центр

 

Гомаз Олексій Володимирович

 

52-68-53

Розробляє і упроваджує методи і засоби автоматизації програмування, обробляє інформацію і виробляє необхідні розрахунки; здійснює технічне обслуговування засобів обчислювальної техніки в підрозділах підприємства; виконує роботи по друку документів (актів, квитанцій), що стосуються нарахування оплати за послуги теплопостачання

16

Служба  технагляду

 

Малицький Олег Васильович

 

 

Здійснює нагляд за технічним станом, нормативної єксплуатаціей, дотриманням нормативно технологічних заходів з технічного обслуговування обладнання.

17

Виробнична служба ремонтів

 

Рибка Олег Анатолійович

 

 

Розробляє і контролює виконання заходів щодо підготовки теплового господарства до опалювального періоду і графіків проведення  всіх видів ремонтних робіт; складає кошторисну

18

РАЙОНИ           ТЕПЛОФІКАЦІЙ

 

 

 

Центральний район 1,

 

Шишкін Сергій Олександрович 

 

 

34-13-92

Забезпечують вироблення і транспортування теплової енергії (опалювання і гарячого водопостачання) споживачам. Здійснюють експлуатацію устаткування відповідно до вимог нормативних актів і чинного законодавства. Контролюють технічний стан теплових мереж, устаткування котельних і теплових пунктіввиробляють   технічне обслуговування устаткування і всі види ремонтів. Ліквідовують аварійні ситуації на котельних і теплових мережах в разі їх виникнення. Забезпечують виконання заходів щодо впровадження нової техніки, модернізації устаткування і автоматизації виробничих процесів з метою    економії паливно-енергетичних ресурсів і зниження собівартості теплової енергії.

 

Центральний район 2    

 

Турченко Олександр Валерійович 

 

 

51-13-13

 

Приморський район      

 

Лисенко Олександр Вікторович

 

 

37-10-00

 

Кальмиусский район 1   

 

Погорелов Микола Валерійович

 

 

38-22-76

 

Кальміусський район 2

 

 Коншина Олена Григорівна 

 

 

47-36-43

 

Лівобережний район

 

Булгаков Вадим Євгенійович

 

 

40-17-36

19

Служба доходів і зборів

 

Луценко Олена Володимирівна

 

 

34-52-13

Розробляє і укладає договори на відпустку теплової енергії споживачам; нараховує оплату всім категоріям споживачів за надані послуги ККП «Маріупольтепломережа» з дотриманням договірно-правової і державної дисципліни цін і тарифів; виробляє повернення нарахованих сум   за ненадані послуги згідно з актами; здійснює доставку платіжних документів споживачам і  веде прийом споживачів на  абонентських ділянках; виконує роботу по стягненню заборгованості за послуги надані ККП «Маріупольтепломережа», оформленню позовних заяв, представляє інтереси підприємства у виконавчому виробництві під час примусового виконання органами ГИС вирішень судів і судових наказів про стягнення заборгованості за послуги теплопостачання з фізичних і юридичних осіб.

20

Теплова інспекція

 

Тищенко Наталія Вікторівна

 

51-20-40

Здійснює технічний нагляд за дотриманням теплового і гідравлічного режиму роботи котельних, теплових пунктів, внутрішньобудинкових систем, систем теплопостачання окремих споживачів; виробляє обстеження систем теплопостачання житлових будинків і відомчих споживачів із складанням актів про готовність до опалювального періоду, актів на підключення або відключення тепла, на перерахунки нарахувань при неякісний наданій послузі; готує листа і розпорядження по поліпшенню теплопостачання об'єктів

21

Хімічна лабораторія по контролю водопідготовки котлоагрегатів і теплових мереж

 

Андрєєва Ольга Анатольевна

 

 

51-13-13

Виготовляє хімічні реактиви, необхідні для проведення хим.аналізов в експрес-лабораторіях, що знаходяться в котельних підприємства, організовує  контроль за експлуатацією устаткування химводоочистки і дотриманням водно-хімічного режиму котельних і теплових пунктів.

22

Служба  експлуатації і наладки

 

Жилка  Володимир Володимирович

 

53-47-56

Забезпечує технічний контроль за правильною експлуатацією теплоенергетичного устаткування котельних, теплових пунктів і теплових мереж відповідно до норм, що діють, і правил; організовує проведення налагоджувальних робіт котлоагрегатів,  теплових мереж і теплових пунктів; складає виробничо-технічні паспорти на об'єкти підприємства.

23

Цех по ремонту енергетичного устаткування

 

Лебедев Олександр Іванович

 

 

51-13-08

проводить капітальний ремонт теплотехнічного устаткування котельних, ЦТП, теплових мереж; здійснює обмурівку казанів і ізоляцію трубопроводів; виготовляє елементи казанів і запасні частини тепломеханічеського устаткування, створює обмінний фонд вузлів, агрегатів і запасних частин.

24

Диспетчерська служба

Старший диспетчер

 

Сіромаха Юлія Вікторівна

 

51-20-42

34-54-21

52-85-91

Контролює роботу котельних і ЦТП протягом доби, отримує і аналізує інформацію про аварії і простої устаткування, з'ясовує причини їх виникнення; координує оперативний зв'язок з диспетчерськими службами Гику, ВКХ, Департаменту ЖКХ, Горгаза, МПЕСа і др.; оперативне організовує усунення аварій, у разі потреби залучає до усунення працівників районів теплофікацій.

25

Цех  контрольний вимірювальних приладів і автоматики

 

Пігида Валерій Вікторович

 

51-13-14

Роботи по експлуатації, ремонту, технічному обслуговуванню, наладці контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, газового устаткування,  засобів зв'язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту і автоматики, встановлених на підприємстві; здійснює метрологічний нагляд за засобами вимірювальної техніки; виконує калібрування і ремонт приладів теплотехнічного контролю; бере участь в проведенні робіт по автоматизації виробничих процесів; виробляє монтаж, наладку, перевірку і прийом до комерційного обліку приладів обліку тепла і гарячої води.

26

Цех електроустаткування

 

Ярош Олександр Васильович

 

52-07-15

Забезпечує належний технічний стан і раціональну експлуатацію електроустаткування, безперебійне постачання підприємства електроенергією, розробляє заходи щодо економії електроенергії з впровадженням нової техніки

27

Цех підйомно-транспортної техніки

 

Даніленко Дмитро Володимирович

 

51-19-27

Забезпечує необхідним автотранспортом, вантажопідйомною, землерийною і іншою технікою структурні підрозділи підприємства; здійснює контроль за технічним станом і безпечною експлуатацією транспорту.

28

Цех по ремонту технологічного устаткування і автотранспорту

 

Суньов Андрій Миколайович

 

 

24-91-05

Проводить капітальний і поточний ремонт теплотехнічного устаткування котельних, ЦТП, теплових мереж і забезпечує автотранспортом, вантажопідйомною і іншою технікою структурні підрозділи, розташовані в Орджонікідзевському і Іллічевськом районах.

29

Ремонтно-будівельний цех

 

Бродовський Олександр Юрійович

 

51-58-03

Виконує капітальний і поточний ремонт будівель і споруд, що знаходяться на балансі ККП «Маріупольтепломережа»; виробляє роботи по будівництву на підставі планів реконструкції об'єктів підприємства;         виконує роботи по благоустрою і асфальтуванню місць розритій після проведення ремонтних робіт на теплових мережах.

30

Цех по виробництву біологічного палива

Якименко Едуард Валерійович

 

Виконує планові завдання по виробництву біологічного палива з продуктів дерево переробки з метою використання його на котельних підприємства, що працюють на твердому паливі, що сприяє значній економії вугілля і зниженню собівартості теплової енергії.