ККП Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа"

про намір встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення  та послуги з централізованого постачання гарячої води  для потреб населення, управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів  

ККП "Маріупольтепломережа" повідомляє споживачів про намір встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення  та послуги з централізованого постачання гарячої води  для потреб населення, управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.

Встановлення нових тарифів відбувається з наступних причин.

ПостановоюКабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» з 01.11.2018р. для всіх категорій споживачів затверджена ціна на постачання природного газу 7482,61 грн. за 1000м куб. (з ПДВ).

Зміна ціни природного газу у порівнянні з ціною, прийнятою при розрахунках діючого та проектного тарифів наводиться в таблиці:  

Найменування тарифу

Ціна постачання природного газу з ПДВ, грн./1000м куб.

Категорії споживачів

Населення

Бюджет

Інші споживачі

Релігійні організації

Діючий тариф

5930,40

9488,64

9488,64

2965,20

Проектний тариф

7482,61

7482,61

7482,61

7482,61

Зростання(+), або зниження(-), %

 26,17

-21,14

-21,14

152,35

 

Також, з моменту розрахунку діючого тарифу відбулись наступні зміни цін на інші складові витрат собівартості теплової енергії та послуг гарячого водопостачання:

на електричну енергію - зростання на 21,89% (з 193,594 коп./кВт*год. (без ПДВ) до 235,974 коп./кВт*год.);

на воду – зростання на 47,5% (з 8,30 грн./м куб. (без ПДВ) до 12,24грн./м куб.);

на послуги водовідведення – зростання на 43,6% . (з 3,53 грн./м куб. (без ПДВ) до 5,07 грн./м куб.).

Проектні тарифи в порівнянні з діючими тарифами наводяться в таблиці: 

Найменування тарифу

Одиниця виміру

Значення тарифів

(з ПДВ)

Діючий тариф

Проектний тариф

Населення

Теплова енергія

грн./Гкал

1288,21

1 777,62 

Послуга з централізованого опалення при наявності приладів обліку теплової енергії

грн./Гкал

1300,49

1 797,47

Послуга з централізованого опалення при відсутності приладів обліку теплової енергії

грн./м кв.

31,07

43,44

Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників

грн./м куб.

74,01

102,93

Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників

грн./м куб.

79,82

110,92

Управителі багатоквартирних будинків

Теплова енергія

грн./Гкал

1288,21

1 777,62

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн./м куб.

73,19

101,79

Бюджетні організації

Теплова енергія

грн./Гкал

1843,16

1 777,62 

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн./м куб.

100,43

101,79

Інші споживачі (крім населення)

Теплова енергія

грн./Гкал

1843,16

1 777,62 

Послуга з централізованого постачання гарячої води

грн./м куб.

100,43

101,79

Релігійні організації

Теплова енергія

грн./Гкал

827,10

1 777,62

 

Структура проектних тарифів на теплову енергію в порівнянні з структурою діючих тарифів, наведена в таблиці: 

       17.12.18             ІНФОРМАЦІЯ

Структура проектних тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню, в порівнянні з структурою діючих тарифів, наведена в таблиці:

       17.12.18             ІНФОРМАЦІЯ

 

Структура проектних тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачів, в порівнянні з структурою діючих тарифів, наведена в таблиці:

       17.12.18             ІНФОРМАЦІЯ 

Інформація про намір встановлення тарифів опублікована на офіційному сайті Маріупольської міської ради https://mariupolrada.gov.ua, офіційному сайті ККП "Маріупольтепломережа" http://teploset.com.ua, та у міській газеті «Іллічівець. Місто». 

Згідно п.2.12. Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. № 390, зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування матеріалів в засобах масової інформації у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 87534, м. Маріуполь, вул. Гризодубової, 1, teploset@mariupolrada.gov.ua 

 

  Адміністрація ККП "Маріупольтепломережа".

 

 

В связи с принятием Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела пересчет стоимости тарифов и вычла из них затраты, связанные с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных средств учета. В результате с 29 ноября 2017 года поверка и ремонт средств учета воды, которые находятся в собственности физических лиц, проводится за средства абонентов.

Пунктом 2ст.6 Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» от 22.06.2017г. №2119-VIII определено, что периодическая поверка средств измерений узлов распределительного учета осуществляется в соответствии с межповерочным интервалом, указанном в техническом паспорте на это средство.

Согласно п.3ст.17 ЗУ «О метрологии и метрологической деятельности» от 05.06.2014 №1314-VII, субъекты хозяйствования обязаны своевременно, с соблюдением установленных межповерочных интервалов, подавать законодательно регулируемые средства измерительной техники, находящихся в эксплуатации, на периодическую поверку.

Согласно п.п.4 п.32 «Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу», утвержденных Постановления Кабинетов Министров Украины от 21.07.2005г.  № 630 (далее «Правила №630»), исполнитель обязан контролировать установленные межповерочные интервалы, проводить периодическую поверку квартирных средств учета, их обслуживание и ремонт, в том числе демонтаж, транспортировку и монтаж. Также, в соответствие с п.15 «Правил №630», средства учета воды, установленные в квартире подлежат периодической поверке.

Необходимость проведения поверки счетчиков воды - это наступление межповерочного интервала, установленного для каждого прибора учета, указанное в паспорте прибора учета, акте принятия прибора на коммерческий учет. Как правило, межповерочный интервал для приборов учета горячей воды составляет 4 года.

Кроме того, счетчики могут выйти из строя, сломаться, внутри может засориться фильтр, и т.п. Счетчик может начать показывать и искаженные данные. Искажение может быть как в большую, так и в меньшую сторону. Именно в этих целях, то есть в целях регулярной проверки работоспособности и достоверности данных получаемых посредством счетчиков воды, и была предусмотрена необходимость проведения метрологической поверки счетчиков.

В связи с этим, ККП «Мариупольтеплосеть» уведомляет о необходимости проведения периодической поверки в установленный срок и предлагает определить удобный для Вас вариант:

1.     Вызвать контролера абонентского участка для проверки сохранности пломб и составления акта о снятии с коммерческого учета прибора учета горячей воды, после чего Вы самостоятельно демонтируете прибор учета, сдаете его в Государственное предприятие "Мариупольский региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации", расположенное по адресу пр. Единства, 53 (бывшее 1 Мая), и после поверки и установки вызвать контролера для принятия прибора на коммерческий учет.

2.     Обратиться в специализированную организацию для проведения государственной поверки без проведения снятия и установки прибора, не нарушая целостности пломб предприятия ККП «Мариупольтеплосеть».

3.     Обратиться на участок ПУТЭ ККП «Мариупольтеплосеть» по адресу: ул.Куприна,9а, тел. 53-39-79, 51-10-58 для получения комплекса услуг по периодической поверке (включая демонтаж, монтаж, установку прибора из обменного фонда и поверку).

Если такая поверка не будет проведена в срок, начисление и оплата за воду будет осуществляется уже не исходя из фактически использованной потребителем воды, а в размере нормативных значений, установленных Решением исполкома мариупольского городского совета от 15.10.2014г. №385, а именно 3,06 м3/месяц на одного человека, что в денежном эквиваленте составит 226,47 грн. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ККП «МАРИУПОЛЬТЕПЛОСЕТЬ».

На основании постановления Кабинета министров Украины № 1037 от 30.10.2015г. «Про запровадження перерахунку вартостi послуги з централiзованого опалення залежно вiд температури зовнiшнього повiтря», постановления Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 г. № 630 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, в случае отсутствия в квартире (доме усадебного типа) и на вводах в многоквартирный дом средств учета воды и тепловой энергии плата за предоставленные услуги взимается согласно установленным нормативам (нормам) потребления:

·      по централизованному снабжению горячей водой - в расчете на одного человека;

·      по централизованному отоплению - из расчета за 1 квадратный метр отапливаемой площади квартиры (дома усадебного типа) и с учетом фактической температуры наружного воздуха и фактического количества дней предоставления этой услуги в месяце, который является расчетным.

{Абзац третий пункта 21 в редакции Постановления КМ № 1037 от 30.10.2015}

В ноябре 2018г, по данным Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, среднемесячная температура составила +2 °С, в то время как в тарифах заложены + 2,1С.

За ноябрь 2018г начисления составили 31,1921 гривен за 1м2, что больше плановых на 0,1221 грн.

про намір встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води  для потреб населення, управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів  

ККП "Маріупольтепломережа" повідомляє споживачів про намір встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення  та послуги з централізованого постачання гарячої води  для потреб населення, управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.

Встановлення нових тарифів відбувається з наступних причин.

З метою належної та своєчасної підготовки споживачів теплової енергії до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, попередженню відмов енергопостачання, Держенергонагляд пропонує виконати до початку осінньо-зимового періоду наступні заходи:

•своєчасно провести ремонтні роботи на теплових установках та мережах;

•провести навчання персоналу, що обслуговує енергетичні установки;

•привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;

•виконати промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньобудинкових систем теплопостачання;

•перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики;

•перевірити технічний стан теплових пунктів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;

•перевірити технічний стан ізоляції трубопроводів теплових мереж, інженерних об'єктів та під'їздів житлових будинків

•отримати акти готовності системи теплопостачання до роботи в ОЗП 2018-2019рр. Окремо рекомендуємо:

•провести протиаварійні тренування з вілповідним технічним персоналом:

•укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;

•переглянути та за необхідності внести зміни до Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією стосовно оперативного керування електрогосподарством, у тому числі при включенні автономних електростанцій.